ยินดีต้อนรับสู่ สมาร์ท เบรน สาขาเขารูปช้าง

ในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่าจะเข้ามามีบทบาทในชีวิต ของมนุษย์ในด้านคำนวณเกือบทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสิ่งเร้นลับที่ไม่ สามารถคำนวณ หรืออธิบายได้ นั่นคือกลไกการทำงานของระบบสมองของมนุษย์ ที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเอง การคิดเลขในใจหรือการจินตภาพในการคำนวณ เป็นระบบ การศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสมอง ดีขึ้น สูงขึ้น ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักการศึกษาและบรรดาผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญต่อหลัก สูตร การใช้จินตภาพในการคำนวณมากขึ้นมีนักเรียนจำนวนมากสมัครเข้าเรียนใน หลักสูตรนี้โดยเรียนรู้ถึงการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นที่พัฒนามาจากลูกคิดจีนโบราณ

จุดมุ่งหมายของ สมาร์ท เบรน คือ การนำเสนอแนวทางในการศึกษาที่น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาเพื่อ การพัฒนาสมาธิ ความคิด ความจำ การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง