เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

เปิดเรียน 5 พ.ค. เป็นต้นไป

 

  • ระยะเวลาเรียน 24  ชั่วโมง/ระดับ

  • เรียนทุกวันเสาร์  หรือ อาทิตย์ (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)

  • สามารถเลือกวันเพื่อเรียนเสริมได้ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดี

  • ค่าเล่าเรียน  3,900 บาท/ระดับ

  • สอบวัดผลทุกระดับ  พร้อมประกาศนียบัตรหลังสอบผ่านทุกระดับ

  • สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ กับเพื่อน ๆ ชาวสมาร์ทเบรน

  • สามารถโอนเรียนต่อได้ที่ทุกสาขา  ทั้งในและต่างประเทศ