เกี่ยวกับเรา

สมาร์ท เบรน จินตคณิต

ในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่าจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในด้านคำนวณเกือบทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสิ่งเร้นลับที่ไม่สามารถคำนวณ หรืออธิบายได้ นั่นคือกลไกการทำงานของระบบสมองของมนุษย์ ที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเอง การคิดเลขในใจหรือการจินตภาพในการคำนวณ เป็นระบบการศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสมอง ดีขึ้น สูงขึ้น ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ นักการศึกษาและบรรดาผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญต่อหลักสูตร การใช้จินตภาพในการคำนวณมากขึ้นมีนักเรียนจำนวนมากสมัครเข้าเรียนใน หลักสูตรนี้โดยเรียนรู้ถึงการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นที่พัฒนามาจากลูกคิดจีนโบราณ
จุดมุ่งหมายของ สมาร์ท เบรน คือ การนำเสนอแนวทางในการศึกษาที่น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาเพื่อ การพัฒนาสมาธิ ความคิด ความจำ การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง ที่สมาร์ท เบรน การฝึกทักษะของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีความฉลาดรอบรู้มากขึ้น คำแนะนำที่เป็นขั้นเป็นตอน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และช่วยให้เด็กมีความสามารถพิเศษในการใช้สมอง
สมาร์ทเบรน ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทุกวันนี้ สมาร์ท เบรนทุกสาขาทั่วประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยผสมผสานเทคนิคทางตะวันออก + ทางตะวันตก เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเต็มระบบ และมีประสิทธิภาพ เราต้องการให้เด็กรู้สึกมีความสุขใน การฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาการทางด้านการศึกษาของแต่ละคนในการฝึกการฟัง การอ่าน การเขียน การนับ การมีส่วนร่วม ความชอบ การสังเกต การมีเหตุผล ความจำ กระบวนการคิดและทักษะอื่นๆ อีกมากมาย

ความเป็นมาของสมาร์ท เบรน

จากการเดินทางทำการค้ากับต่างประเทศบ่อยๆได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนๆและเป็นคนที่ชอบเสวนากับบุคคลหลายเชื้อชาติภาษา เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ชาติอาหรับ อินโดนีเซีย ฯลฯ และจากกลุ่มผู้คนเหล่านี้ วันหนึ่งได้มีโอกาสไปดูการจัดงานการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ซึ่งเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกับความเร็วในการคิดเลข จึงเกิดแรงจูงใจ ว่าเราน่าจะให้ลูกเราเรียนวิชานี้บ้าง เมื่อกลับมายังประเทศไทย จึงเริ่มให้บุตรหลาน ทดลองเรียน รู้ว่าได้ผลดี ประจวบ เหมาะกับการเกิดแนวความคิดที่จะนำหลักสูตร จินตคณิตเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยบ้างจึงได้จัดตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อศึกษางานและเรียนรู้กระบวนการทำงานในด้านธุรกิจการศึกษานี้
ข้าพเจ้าตัดสินใจนำหลักสูตรเลขคณิตคิดในใจหรือจินตคณิต เข้ามาเปิดดำเนินการสอนในประเทศไทย เมื่อต้นปีพ.ศ.2539 ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนากำลังทาง สมองของเด็กๆเพื่อความสามารถในการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของพวกเขาโดยรวม ในเวลานี้ข้าพเจ้าได้แลเห็นหลักสูตรจินตคณิตของสมาร์ทเบรนได้เจริญเติบโตอย่าง รวดเร็วในประเทศไทย และข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้ว่า ความปรารถนาของข้าพเจ้า ในปีพ.ศ.2539 ได้ปรากฏขึ้นเป็นจริงแล้ว การจัดตั้งบริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด เริ่มเป็นรูปเป็นร่างของธุรกิจการศึกษาในระบบฟรานไชส์ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เรายังคงยืนหยัดอยู่ด้วยสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และอีก 10 กว่าประเทศทั่วโลก อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา คูเวต อินเดีย สิงคโปร์ โอมาน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ กาตาร์ บาห์เรน อังกฤษ สกอตแลนด์ ฯลฯ หลักสูตรของสมาร์ท เบรนได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงด้วยตัวของมันเอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า สามารถสร้างสมาธิ ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เราไม่จำเป็นต้องกล่าวขานถึงความเร็วและความ แม่นยำในการคำนวณของเด็กๆ แต่ทว่าท่านสามารถเห็นความสำเร็จนี้ได้เกิดขึ้นในศูนย์ฝึกอบรมของสมาร์ท เบรน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้กล่าวว่า การศึกษาที่มีประโยชน์เช่นนี้ พร้อมที่จะแพร่ขยายออกไปสู่นานาประเทศ เพื่อช่วย พัฒนาเยาวชนของโลกสืบต่อไป ท่านอาจจะพบหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมของสมาร์ท เบรนใกล้บ้านท่าน ข้าพเจ้าในนาม ของประธานสถาบันฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจสถาบันสมาร์ท เบรน

การดำเนินการในต่างประเทศ

การขยายงานสู่ต่างประเทศเรามีวิธีการอยู่หลายวิธี ตัวอย่างเช่นเมื่อมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราแล้วศึกษาข้อมูลของเราจากเว็บไซต์แล้วเริ่มติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในทุกๆด้าน เช่น ขั้นตอนการเริ่มต้น การขายสาขา การอบรมครู การดูแลลูกค้าและแนวทางการตลาด เป็นต้น ราก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ลูกค้า เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลง กันได้ ทางต่างประเทศ ที่สนใจก็จะบินมาดูงานที่เมืองไทย เราก็จะพาไปดูรูปแบบการดำเนินการจริงๆตามสาขา สมาร์ทเบรน ต่างๆ เมื่อลูกค้าตัดสินใจเริ่มธุรกิจกับสมาร์ทเบรนเราก็จะทำการเซ็นสัญญาและเริ่มอบรมนั่นก็ถือว่าเราสามารถปิดการขายเรียบร้อยแล้ว
อีกวิธีหนึ่งก็คือการที่มาสเตอร์บางประเทศมีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่และได้แนะนำหลักสูตรให้รู้จักแล้วก็สามารถเปิดการ ขายได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เรามีมาสเตอร์ของแต่ละประเทศแล้วเขาก็สามารถขยายกิจการได้ตามนโยบายฟรานไชส์ ซึ่งก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เช่น USA ตอนนี้สมาร์ท เบรนเราได้รับการรับรองจาก Ufoc เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่าเป็น1 ใน 3 องค์กรธุรกิจของไทยที่สามารถขยายฟรานไชส์ใน USA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การบริหาร การจัดการภายในประเทศ

จากวันนั้นถึงวันนี้ เราได้มีการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยทีมงาน (R&D) ของเราอยู่ตลอดเวลาโดยมีการประยุกต์ สร้างเสริมเติมแต่งให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนของไทยเราจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการพัฒนา หลักสูตร โดยทีมงานของไทย จนสามารถเรียกได้ว่า เป็นหลักสูตรของคนไทยและขยับขยายสู่ทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้ นี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ เราจะมีระบบการลงทะเบียนนักเรียนที่สำนักงานใหญ่ สื่อการเรียน การสอนการอบรมครู และประกาศนียบัตร เราจะรู้เลยว่าสาขานี้มีนักเรียนเท่าไหร่ เบิกอุปกรณ์การเรียนไปเท่าไหร่นักเรียนจบกี่คนต่างๆเหล่านี้ เราควบคุมไว้หมด จึงเป็นเหตุให้เราทำงานง่ายขึ้นนั่นเอง

การวัดผลในต่างประเทศ

จุดนี้ เราจะมอบให้มาสเตอร์ของแต่ละประเทศเป็นผู้ดำเนินการวัดผลแล้วส่งผลมาให้ สมาร์ทเบรน สำนักงานใหญ่ตรวจ สอบตรงนี้เราไม่วิตก เพราะว่าหากทางเขาไม่เข้มงวดเรื่องนี้คุณภาพที่ได้มา ไม่ดีการตลาดของเขาก็พลอยย่ำแย่ไปด้วย นอกเหนือจากนี้ ทางสำนักงานยังมีกลุ่มQC ทั้งในและ ต่างประเทศเดินทางไป QCตามสาขาต่างๆเพื่อค้นหาแนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักสูตร สมาร์ท เบรน

  • เพื่อการฝึกฝนและอบรมลักษณะการพิจารณาเหตุผลอย่างระมัดระวัง บนพื้นฐานแห่งการสังเกต
  • เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กมีความจำที่ดี และเรียกข้อมูลด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด
  • เพื่อฝึกฝนและอบรมการใช้ทักษะต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด
  • เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กเล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลที่ถูกต้อง โดยใช้ความคิดเขาเอง
  • เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของเด็ก และยกระดับทางจิตใจให้แก่เด็ก
  • เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของเด็ก และยกระดับทางจิตใจให้แก่เด็ก
การคิดเลขในใจแบบเดิม กล่าวคือ การใช้ระบบการเขียนเพื่อทดเลข จะใช้ปากกาและกระดาษในการคำนวณ การคิดเลขโดยใช้ลูกคิด คือ การสร้างจินตนาการภาพลูกคิดขึ้นในสมอง เพื่อคำนวณหาคำตอบซึ่งสามารถทำโจทย์ บวก/ลบ/คูณ/หาร และทศนิยมได้