Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > ทีวีดิจิตอล > ชุดเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล
  ชุดเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล  
เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี CREATECH DVB T2 +แผงรับสัญญาณภายนอก (ซื้อเป็นคู่)
*** โปรโมชั่นแพคคู่ ราคาถูกกว่า ! เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ยี่ห้อ CREATECH รุ่น CT-1 ใช้สำหรับรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน (DVB T2 รับสัญญาณจากเสาอากาศ) ตัวเครื่องออกแบบมาเล็กกระทัดรัดเมนูภาษาไทยใช้งานง่าย, สามารถใช้เป็นเครื่องเล่น Media Player ขนาดเล็กได้, มีระบบบันทึกช่องรายการ, สามารถใช้ได้กับ จอทีวีธรรมดา CRT/ LED /LCD /PLASMA ได้ทุกรุ่น โดยไม่ต้องซื้อทีวีใหม่ เพราะมีช่องเสียบสายสัญญาณ 2 แบบ คือ AV / HDMI ที่สำคัญผ่านการรับรองจาก กสทช. 100% จึงมั่นใจได้ว่าสามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบถูกต้อง ที่จะมีช่องรายการให้ดูกันประมาณกว่า 40 ช่อง
คุณสมบัติ
- ใช้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินรับสัญญาณช่องฟรี
- รับสัญญาณตั้งแต่ความถี่ 48 - 860 MHz
- สัญญาณภาพเอ้าพุท 576P, 720P, 1080i, 1080p@50Hz
- จูนเนอร์แบบ Mpeg-4
- มีฟังค์ชั่น Time Ship หยุดรายการโปรดได้ตามต้องการ
- มีระบบบันทึกช่องรายการ (REC) ด้วยแฟลชไดร์หรือ Ex HDD
- รองรับ EPG แสดงผังช่องรายการช่วงหน้า
- เมมโมรี่ช่องรายการมากกว่า 1000 ช่อง
- มีระบบ Auto Scan ค้นหาช่องรายการอัติโนมัติ
- ตั้งเวลาปิด - เปิดได้
- มีช่องเสียบ USB 2.0 สามารถเล่นไฟล์ได้หลายนามสกุล เช่น MP3 / AC3 / WMA / MKV / MP4 / AVI / MPEG

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เครื่่องรับสัญญาณ Createch รุ่น CT-1
2. อะแด้ปเตอร์ 5 V DC/1A
3. รีโมทคอนโทรล
4. ถ่าน AAA 2 ก้อน
5. สาย HDMI 1 เส้น
6. สาย AV 1 เส้น
7. คู่มือใช้งานภาษาไทย
8. เเผงรับสัญญาณ SAMART รุ่น D3E
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 1,590 บาท
 
เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี MCOT HD DVB T2 + เสารับสัญญาณภายใน (ซื้อเป็นคู่)
*** โปรโมชั่นแพคคู่ ราคาถูกกว่า ! เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ยี่ห้อ MCOT HD รุ่น VIEW ใช้สำหรับรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน (DVB T2 รับสัญญาณจากเสาอากาศ) ตัวเครื่องออกแบบมาเล็กกระทัดรัดเมนูภาษาไทยใช้งานง่าย, สามารถใช้เป็นเครื่องเล่น Media Player ขนาดเล็กได้, มีระบบบันทึกช่องรายการ, สามารถใช้ได้กับ จอทีวีธรรมดา CRT/ LED /LCD / PLASMA ได้ทุกรุ่น โดยไม่ต้องซื้อทีวีใหม่ เพราะมีช่องเสียบสายสัญญาณ 2 แบบ คือ AV / HDMI ที่สำคัญผ่านการรับรองจาก กสทช. 100% จึงมั่นใจได้ว่าสามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบถูกต้อง ที่จะมีช่องรายการให้ดูกันประมาณกว่า 40 ช่อง
คุณสมบัติ
- ใช้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินรับสัญญาณช่องฟรี
- รับสัญญาณตั้งแต่ความถี่ 48 - 860 MHz
- สัญญาณภาพเอ้าพุท 576P, 720P, 1080i, 1080p@50Hz
- จูนเนอร์แบบ Mpeg-4
- มีฟังค์ชั่น Time Ship หยุดรายการโปรดได้ตามต้องการ
- มีระบบบันทึกช่องรายการ (REC) ด้วยแฟลชไดร์หรือ Ex HDD
- รองรับ EPG แสดงผังช่องรายการช่วงหน้า
- เมมโมรี่ช่องรายการมากกว่า 1000 ช่อง
- มีระบบ Auto Scan ค้นหาช่องรายการอัติโนมัติ
- ตั้งเวลาปิด - เปิดได้
- มีช่องเสียบ USB 2.0 สามารถเล่นไฟล์ได้หลายนามสกุล เช่น MP3 / AC3 / WMA / MKV / MP4 / AVI / MPEG

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เครื่่องรับสัญญาณ MCOT HD รุ่น VIEW
2. อะแด้ปเตอร์ 5 V DC/1A
3. รีโมทคอนโทรล
4. ถ่าน AAA 2 ก้อน
5. สาย HDMI 1 เส้น
6. สาย AV 1 เส้น
7. คู่มือใช้งานภาษาไทย
8. เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี CREATECH รุ่น AT-1
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 1,690 บาท
 
เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี SAMART DVB T2 + เสารับสัญญาณภายใน รุ่น D1A
เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ยี่ห้อ SAMART รุ่น STRONG ใช้สำหรับรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน (DVB T2 รับสัญญาณจากเสาอากาศ) ตัวเครื่องออกแบบมาเล็กกระทัดรัดโค้งมน เมนูภาษาไทยใช้งานง่าย, สามารถใช้เป็นเครื่องเล่น Media Player ขนาดเล็กได้, มีระบบบันทึกช่องรายการ, สามารถใช้ได้กับ จอทีวีธรรมดา CRT/ LED /LCD / PLASMA ได้ทุกรุ่น โดยไม่ต้องซื้อทีวีใหม่ เพราะมีช่องเสียบสายสัญญาณ 2 แบบ คือ AV / HDMI ตัวเสามีเกณฑ์การรับสูงรับสัญญาณได้นิ่ง ผ่านการรับรองจาก กสทช. 100% จึงมั่นใจได้ว่าสามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบถูกต้อง ที่จะมีช่องรายการให้ดูกันประมาณกว่า 40 ช่อง *** โปรโมชั่นแพคคู่ ราคาถูกกว่า !
คุณสมบัติ
- ใช้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินรับสัญญาณช่องฟรี
- รับสัญญาณตั้งแต่ความถี่ 48 - 860 MHz
- สัญญาณภาพเอ้าพุท 576P, 720P, 1080i, 1080p@50Hz
- จูนเนอร์แบบ Mpeg-4
- มีฟังค์ชั่น Time Ship หยุดรายการโปรดได้ตามต้องการ
- มีระบบบันทึกช่องรายการ (REC) ด้วยแฟลชไดร์หรือ Ex HDD
- รองรับ EPG แสดงผังช่องรายการช่วงหน้า
- เมมโมรี่ช่องรายการมากกว่า 1000 ช่อง
- มีระบบ Auto Scan ค้นหาช่องรายการอัติโนมัติ
- ตั้งเวลาปิด - เปิดได้
- มีช่องเสียบ USB 2.0 สามารถเล่นไฟล์ได้หลายนามสกุล เช่น MP3 / AC3 / WMA / MKV / MP4 / AVI / MPEG

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เครื่่องรับสัญญาณ SAMART รุ่น STRONG
2. อะแด้ปเตอร์ 5 V DC/1A
3. รีโมทคอนโทรล
4. ถ่าน AAA 2 ก้อน
5. สาย HDMI 1 เส้น
6. สาย AV 1 เส้น
7. คู่มือใช้งานภาษาไทย
8. เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี SAMART รุ่น D1A
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 1,690 บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225