Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > ทีวีดิจิตอล > เสารับสัญญาณดิจิตอล ภายนอก
  เสารับสัญญาณดิจิตอล ภายนอก  
แผงเสาอากาศ DIGITAL TV รุ่น D3E (สำหรับภายนอก)
แผงรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล D3E ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในและนอกอาคารหรือครัวเรือน สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง (DIY) รับสัญญาณได้ไกลถึง 1-50 กิโลเมตร จากสถานีส่ง สามารถปรับได้ 180 องศา (กรณียึดติดผนัง) และปรับได้ 360 องศา (ในกรณียึดติดท่อเหล็ก) ** แถมฟรีสาย 10 เมตรพร้อมแจ้คตัวผู้ในกล่อง
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
- แผ่นเหล็กยึดแผงสายอากาศรุ่นพิเศษ
- สาย RG-6 ยาว 10 เมตร พร้อม Jack TV ตัวผู้ 1 ตัว
- ตัวยูยึดเสา 1 ตัว พุกพลาสติก 2 ตัว
- สกรูเกลียวปล่อย 2 ตัวตะปูคอนกรีต 2 ตัว

คุณสมบัติพิเศษ (บางพื้นที่สามารถติดตั้งไว้ภายในอาคารได้)
- สามารถปรับได้ 180 องศา (กรณียึดติดผนัง) และปรับได้ 360 องศา (ในกรณียึดติดท่อเหล็ก)
- ในกรณีที่มีตึก หรือสิ่งอื่นๆบัง สามารถปรับรับสัญญาณสะท้อนได้
- การติดตั้งกับผนังปูน สามารถเจาะใช้พุกพลาสติกยึด หรือใช้ตะปูคอนกรีตได้ ถ้าเป็นผนังไม้ใช้สกรูเกลียวปล่อยยึดได้
- สามารถยึดติดกับกระจกโดยใช้เทปกาว 2 หน้าคุณภาพสูง ถ้าเป็นลูกกรงเหล็กดัดสามารถใช้ตัวยูที่อยู่ในกล่องยึดได้
- สำหรับบ้านหรืออาคารที่ีมีเสาอากาศเก่าอยู่แล้ว สามารถยึดติดกับเสาเดิมได้เลย
 
ประกัน : -
ราคา : 450 บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225