Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > Accessories > Plug DC
  Plug DC  
แจ็ค DC ติดแท่น
แจ๊ค DC ติดแท่น มีปีก 2.1 x 5.5 ม.ม
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
แจ็ค DC ติดแท่น
แจ๊ค DC ติดแท่น มีปีก 2.5 x 5.5 ม.ม
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
แจ็ค DC ติดแท่น
แจ๊ค DC ติดแท่น ไม่มีปีก 2.1 x 5.5 ม.ม
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
แจ็ค DC ติดแท่น
แจ๊ค DC ติดแท่น ไม่มีปีก 2.5 x 5.5 ม.ม
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 0.7 x 2.5 x 9.0 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 1.0 x 2.5 x 9.0 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 1.0 x 3.8 x 9.0 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 1.4 x 3.5 x 9.0 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 1.4 x 3.8 x 9.5 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 1.7 x 4.8 x 9.5 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 2.1 x 5.5 x 1.4 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 2.5 x 5.5 x 1.4 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 3.1 x 6.3 x 1.4 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 2.1 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
ปลั๊ก DC
ปลั๊ก DC 2.5 ม.ม ด้ามยาง
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225