Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > ทีวีดิจิตอล > อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
  อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ  
สาย USB TO DC (ขนาดแจ้ค 5.5 มิล)
สายสำหรับจ่ายไฟเลี้ยง 5VDC แบบ USB ให้กล่องรับสัญญาณ SAMART ความยาวสาย 120 cm. ปลายสายเป็นแจ้คขนาด 5.5 มิล ** กรณีใช้กับทีวีไม่สามารถใช้กับทีวีได้ทุกรุ่น ขึ้นอยู่กับควมสามารถของทีวีนั้นๆ กรณีใช้กับพอร์ต USB ของทีวีต้องสังเกตุว่าทีวีนั้นๆสามารถใช้งานฮาร์ดดิสแบบพกพาได้ถึงจะสามารถใช้งานร่วมกับกล่องทีวีดิจิตอลได้
 
ประกัน : -
ราคา : 190 บาท
 
อุปกรณ์จ่ายไฟให้เสาอากาศแบบ Active (สำหรับทีวีทีมีจูนเนอร์ T2 ในตัว)[ยี่ห้อ LBC]
Power Insert หรืออุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟให้กับเสาอากาศแบบ Active ผ่านช่องเสียบ USB แรงดันไฟ 5VDC เหมาะสำหรับทีวีรุ่นใหม่ที่มีจูนเนอร์ T2 ในตัวแล้วต้องการใช้เสาอากาศภายในแบบ Active หรือใช้กับเครื่องรับสัญญาณ T2 บางรุ่นที่ไม่สามารถเปิดไฟ 5VDC เพื่อไปเลี้ยงเสาอากาศได้ ตัวสายออกแบบให้มีระบบป้องกันไฟย้อนเข้าทีวีเพื่อป้องกันความเสียหายกับตัวทีวีได้อย่างดี
วิธีติดตั้งใช้งาน
1. ต่อสายสัญญาณเสาอากาศเข้ากับตัว Power Insert ด้าน Input เป็นเเจ้คทีวี ตัวเมีย
2. ต่อสายด้าน Output ของ Power Insert เข้าทีวี
3. ต่อสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB ของทีวี หรือ อแด้ปเตอร์ 5VDC
4. เปิดทีวีดูแถบระดับสัญญาณ ขยับเสาอากาศให้ได้ระดับสัญญาณดีที่สุด

หมายเหตุ
** กรณีทีใช้ไฟจาก USB ของทีวี ต้องสังเกตุว่าทีวีรุ่นนั้นๆสามารถใช้งานฮาร์ดดิสแบบพกพาได้ถึงจะใช้งานได้
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225