Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > CONNECTOR > JACK
  JACK  
แจ๊กตัวผู้ แบบพลาสติค
แจ๊กตัวผู้ แบบพลาสติค ตัวงอ 90 องศา สำหรับเสียบหลังโทรทัศน์
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 10 บาท
 
แจ๊กตัวเมีย แบบพลาสติค
แจ๊กตัวเมีย แบบพลาสติค ตัวงอ 90 องศา สำหรับเสียบหลังรีซีฟเวอร์ ช่อง RF OUT
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 10 บาท
 
แจ๊กตัวผู้ แบบเหล็ก
แจ๊กตัวผู้ แบบเหล็ก สำหรับเสียบหลังโทรทัศน์
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 15 บาท
 
แจ๊กตัวเมีย แบบเหล็ก
แจ๊กตัวเมีย สำหรับเสียบหลังรีซีฟเวอร์ ช่อง RF OUT
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 15 บาท
 
JACK แปลง (แจ็กผู้-F81)
JACK แปลง หัวเป็น แจ๊กตัวผู้ ท้ายเป็น F-81
 
ประกัน : -
ราคา : Call บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225