Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > LNBF > Ku-BAND
  Ku-BAND  
LNBF KU-BAND DTV (11300)
สำหรับใช้รับสัญญาณ ในระบบ KU-BAND เช่น UBC, DTV
การใช้งานและ set ค่า LNB ที่รีซีฟเวอร์

- ตั้งค่า LNB เป็น 11300
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
LNBF KU-BAND IPM (UNIVERSAL)
เป็น LNB แบบ UNIVERSAL ใช้กับจาน DSTV ในระบบ KU-BAND
การใช้งานและ set ค่า LNB ที่รีซีฟเวอร์

- ตั้งค่า LNB เป็น 9750 / 10600
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
LNBF KU-BAND 9SAT K1U (UNIVERSAL)
สำหรับใช้รับสัญญาณ ในระบบ KU-BAND สามารถใช้กับ NSS6 , VTV หรือ UBC , DREAM , ASTRO ได้
การใช้งานและ set ค่า LNB ที่รีซีฟเวอร์
- หันหัว F ไป 16.30 น.
- ตั้งค่า LNB เป็น Universal 22 k Auto หรือ
- LNB 1 : 09750, LNB 2 : 10600
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
LNBF KU-BAND 9SAT K1H (11300)
- ใช้กับจาน DSTV ในระบบ KU-BAND เหมาะสำหรับใช้รับสัญญาณ UBC
การใช้งานและ set ค่า LNB ที่รีซีฟเวอร์
- หันหัว F ไป 16.30 น.
- ตั้งค่า LNB เป็น 11300
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
LNBF KU-BAND 9SAT K2U TWIN (UNIVERSAL)
- เป็น LNB แบบ UNIVERSAL มี 2 OUTPUT แยกอิสระ
การใช้งานและ set ค่า LNB ที่รีซีฟเวอร์
- ตั้งค่า LNB เป็น Universal หรือ
- LNB 1 : 09750, LNB 2 : 10600
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 450 บาท
 
LNBF KU-BAND 9SAT K4U [4 OUTPUT] (UNIVERSAL)
เป็น LNB แบบ UNIVERSAL มี 4 OUTPUT แยกอิสระ เหมาะใช้รับสัญญาณ 4 จุด ในระบบ KU-BAND เช่น IPM, DTV, SAMART
การใช้งานและ set ค่า LNB ที่รีซีฟเวอร์

- ตั้งค่า LNB เป็น Universal 22 k Auto
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 650 บาท
 
LNBF KU-BAND DTV KTR-203 TWIN (11300)
เป็น LNB แบบ KU-BAND ย่าน HIGH BAND มี 2 OUTPUT แยกอิสระ สำหรับใช้รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม KU เช่น DTV และใช้กับ MULTISWITCH ได้
การใช้งานและ set ค่า LNB ที่รีซีฟเวอร์
ตั้งค่า LNB เป็น 11300
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 500 บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225