Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > เครื่องเสียง > Power Mixer
  Power Mixer  
เพาเวอร์มิกเซอร์ NPE PDA-100
เครื่องขยายเสียง NPE รุ่น PDA-100 พร้อมไลน์ output 70 100 v
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
เพาเวอร์มิกเซอร์ NPE PDA-150
เครื่องขยายเสียง NPE รุ่น PDA-150 พร้อมไลน์ output 70 100 v ขนาด 150 W
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
เพาเวอร์มิกเซอร์ NPE PDA-300
เครื่องขยายเสียง NPE รุ่น PDA-300 พร้อมไลน์ output 70 100 v ขนาด 300 W
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
เพาเวอร์มิกเซอร์ NPE PDA-400
เครื่องขยายเสียง NPE รุ่น PDA-400 พร้อมไลน์ output 70 100 v ขนาด 400 W
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
เพาเวอร์มิกเซอร์ NPE PDA-550
เครื่องขยายเสียง NPE รุ่น PDA-550 พร้อมไลน์ output 70 100 v ขนาด 550 W
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225