Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > เลนส์ (Lens) > เลนส์ FIX
  เลนส์ FIX  
เลนส์ Fixed 6 mm.
ใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน ขนาดมุมภาพ 48 องศา
Focal Length 6 mm.
Angle of View (HOR) 48
Aperture (F) 1.6
Image Format (inch) 1/3
Mount CS

 
ประกัน : -
ราคา : 250 บาท
 
เลนส์ Fixed 12 mm.
ใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน ขนาดมุมภาพ 28 องศา
Focal Length 12 mm.
Angle of View (HOR) 28
Aperture (F) 1.2
Image Format (inch) 1/3
Mount CS

 
ประกัน : -
ราคา : 250 บาท
 
เลนส์ Fixed 16 mm.
ใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน ขนาดมุมภาพ 18 องศา
Focal Length 16 mm.
Angle of View (HOR) 18
Aperture (F) 1.2
Image Format (inch) 1/3
Mount CS

 
ประกัน : -
ราคา : 250 บาท
 
เลนส์ Fixed 4 mm.
ใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน ขนาดมุมภาพ 70.6 องศา
Focal Length 4 mm.
Angle of View (HOR) 70.6
Aperture (F) 1.2
Image Format (inch) 1/3
Mount CS

 
ประกัน : -
ราคา : 250 บาท
 
เลนส์ Fixed 8 mm.
ใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน ขนาดมุมภาพ 33.4 องศา
Focal Length 8 mm.
Angle of View (HOR) 33.4
Aperture (F) 1.6
Image Format (inch) 1/3
Mount CS

 
ประกัน : -
ราคา : 250 บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225