Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง
  อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง  
ขายึดเสาจานดาวเทียม แบบติดผนัง (20 ซ.ม.)
ใช้สำหรับยึดเสาจานดาวเทียม ขนาด 4 ฟุต และ 7 ฟุต
ระยะห่างระหว่างเสากับผนัง 18.5 ซ.ม.
ใช้กับเสาขนาด 2.25 นิ้ว
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 200 บาท
 
เสาตั้งจาน 75 cm แบบฉาก (ติดผนัง)
เสาตั้งจาน 75 cm แบบฉาก 90 องศา สำหรับตั้งจาน DSTV ติดผนัง
ระยะห่างจากผนังประมาณ 40 ซ.ม. สูง 45 ซ.ม.
ใช้กับจาน ที่มีเสาขนาด 1.5 นิ้ว

การติดตั้ง
กรณีใช้ยึดติดกับผนังปูน ใช้พุกเหล็กขนาด 1/4 นิ้ว 4 ตัว
 
ประกัน : 30 วัน
ราคา : 250 บาท
 
เสาตั้งจาน 75 cm แบบฉาก ติดผนัง (แบบยาว)
เสาตั้งจาน 75 cm แบบฉาก 90 องศา สำหรับตั้งจาน DSTV
ระยะห่างจากผนังประมาณ 55 ซ.ม. สูง 30 ซ.ม.

การติดตั้ง
กรณีใช้ยึดติดกับผนังปูน ใช้พุกเหล็กขนาด 1/4 นิ้ว 4 ตัว

 
ประกัน : 30 วัน
ราคา : 250 บาท
 
เสาตั้งจาน 75 cm แบบตรง (ตั้งพื้น)
เสาตั้งจาน 75 cm แบบตรง สูง 75 ซ.ม.
ใช้กับจาน ที่มีเสาขนาด 1.5 นิ้ว
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
อุปกรณ์ต่อเสา 30 ซ.ม.
เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับต่อเสา สูง 30 ซ.ม. โดยใช้ต่อตั้งฉากจากเสาเดิม สำหรับงานติดตั้งจานให้พ้นชายคาบ้าน
ใช้ร่วมกับเสาเดิมที่มากับชุดจาน
ใช้กับจาน ที่มีเสาขนาด 2.25 นิ้ว
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
โครงเหล็กยึดผนัง 150 ซ.ม. (ใช้ได้กับเสาจานทุกยี่ห้อ)
ใช้สำหรับยึดผนังเพื่อตั้งเสาจานดาวเทียม ให้พ้นชายคาบ้าน ใช้ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ติดตั้ง
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 900 บาท
 
อุปกรณ์ต่อเสา 50 ซ.ม.
เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับต่อเสา สูง 50 ซ.ม. โดยใช้ต่อตั้งฉากจากเสาเดิม สำหรับงานติดตั้งจานให้พ้นชายคาบ้าน
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
เสาตั้งจานแบบฉาก ยาว 1 เมตร (เสา 1.5 นิ้ว)
เสาตั้งจานแบบฉาก ติดผนัง ใช้สำหรับติดตั้งจานรุ่นที่ใช้เสาเล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว ที่ต้องการให้จานพ้นชายคาบ้าน หรือสิ่งบดบังต่าง ๆ
1. จาน Ideasat ชิ้นเดียว (รุ่นเสาเล็ก 1.5 นิ้ว)

2. จาน Psi ขนาด 1.5 เมตร

3. จาน Ku-band 60-90 ซ.ม.
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 300 บาท
 
เสาตั้งจาน 75 cm แบบฉาก ติดผนัง (แบบสูง)
เสาตั้งจาน 75 cm แบบฉาก 90 องศา สำหรับตั้งจาน DSTV
การติดตั้ง
กรณีใช้ยึดติดกับผนังปูน ใช้พุกเหล็กขนาด 1/4 นิ้ว 4 ตัว
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
เสาตั้งจาน 75 cm แบบตรง (แปะชิดผนัง)
เสาตั้งจาน 75 cm แบบตรง แปะชิดผนัง สูง 60 ซ.ม. (รวมฐาน) สำหรับตั้งจาน DSTV
การติดตั้ง
กรณีใช้ยึดติดกับผนังปูน ใช้พุกเหล็กขนาด 1/4 นิ้ว 4 ตัว
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 250 บาท
 
U CLAMP
CLAMP รัดเสารูปตัว U ใช้สำหรับรัดเสาจานดาวเทียมขนาด 2.25 " กับชายคาหรือคานไม้ เหมาะกับจานขนาด 4-7 ฟุต ทุกยี่ห้อ
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 50 บาท
 
ประกับรัดเสารุ่นถูก
ใช้สำหรับยึดเสา 2.25" กับผนัง หรือชายคาไม้ เหมาะสำหรับจานขนาด 4.5-7 ฟุตทุกยี่ห้อ
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 30 บาท
 
ขายึดเสาตัว M สำหรับยึดผนัง ใช้กับเสาขนาด 1.5 นิ้ว
ใช้สำหรับยึดเสาขนาด 1.5 นิ้ว ระยะห่างจากผนังประมาณ 10 ซ.ม.
จานที่ใช้เสาขนาด 1.5 นิ้ว เช่น จาน Ideasat รุ่นเสา 1.5 นิ้ว, Psi 1.5
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 80 บาท
 
พุกเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว (1 กล่อง 200 ตัว)
ใช้สำหรับยึดเสาจานดาวเทียม DSTV 60-75 ซ.ม. ใช้ดอกสว่าน 8 mm
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 500 บาท
 
พุกเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว (1 กล่อง 75 ตัว)
ใช้สำหรับยึดเสาจานดาวเทียม กับพื้นคอนกรีต ใช้ดอกสว่าน 12 mm
เสาจานไดน่า, Idea sat, Infosatใช้ 4 ตัว
เสาจาน PSI ใช้ 6 ตัว
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 500 บาท
 
พุกเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว
ใช้สำหรับยึดเสาจานดาวเทียม DSTV 75 cm ใช้ดอกสว่าน 8 mm
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 5 บาท
 
พุกเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว
ใช้สำหรับยึดเสาจานดาวเทียม กับพื้นคอนกรีต ใช้ดอกสว่าน 12 mm
เสาจานไดน่าใช้ 4 ตัว
เสาจาน PSI ใช้ 6 ตัว
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 10 บาท
 
กิ๊ปรัดสาย RG-6 กล่องเล็ก
ใช้สำหรับรัดสาย RG-6
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 30 บาท
 
กิ๊ปรัดสาย RG-6 PSI 1 ก.ก.
ใช้สำหรับรัดสาย RG-6
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 300 บาท
 
กิ๊ปรัดสาย RG-6 จำนวน 1000 ตัว (สีขาว)
ใช้สำหรับตอกรัดสายอากาศ RG-6 กับผนังปูนหรือไม้
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 350 บาท
 
กิ๊ปรัดสาย RG-6 จำนวน 1000 ตัว (สีดำ)
ใช้สำหรับตอกรัดสายอากาศ RG-6 กับผนังปูนหรือไม้
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 350 บาท
 
กิ๊ปรัดสายโทรศัพท์
ใช้สำหรับรัดสายโทรศัพท์
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 25 บาท
 
CABLE TIES สีดำ ขนาด 2.5X100 ม.ม. (4 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 30 บาท
 
CABLE TIES สีขาว ขนาด 2.5X100 ม.ม. (4 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 30 บาท
 
CABLE TIES สีดำ ขนาด 3.6X150 ม.ม. (6 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 80 บาท
 
CABLE TIES สีขาว ขนาด 3.6X150 ม.ม. (6 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 80 บาท
 
CABLE TIES สีขาว ขนาด 3.6X200 ม.ม. (8 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 100 บาท
 
CABLE TIES สีดำ ขนาด 3.6X200 ม.ม. (8 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 100 บาท
 
CABLE TIES สีขาว ขนาด 4.8X250 ม.ม. (10 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัด
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 150 บาท
 
CABLE TIES สีดำ ขนาด 4.8X250 ม.ม. (10 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัด
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 150 บาท
 
CABLE TIES สีขาว ขนาด 4.8X300 ม.ม. (12 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย ขนาด 4.8 X 300 ม.ม. 100 เส้น/ถุง
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 180 บาท
 
CABLE TIES สีดำ ขนาด 4.8X300 ม.ม. (12 นิ้ว)
ใช้สำหรับรัดสาย ขนาด 4.8 X 300 ม.ม. 100 เส้น/ถุง
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 180 บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225