Home Map

ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 Home > Power Supply
  Power Supply 450W  
Power Supply PENTIUM 4 450W
Power Supply PENTIUM 4 450W (RICH)
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
Power Supply PENTIUM 4 450W
Power Supply PENTIUM 4 450W 20/24P/SPTA
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
 
  Power Supply 300W  
Power Supply PENTIUM 4 300W
Power Supply PENTIUM 4 300W (MINI)
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : Call บาท
 
 
  Power Supply PENTIUM 500W  
Power Supply PENTIUM 4 500W
Power Supply PENTIUM 4 500W
 
ประกัน : 1 ปี
ราคา : 525 บาท
 
 

 
 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225