Home Map

     
  หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์  
  www.techcomsale.com  
  63/247 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง  
  อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
  โทร./แฟกซ์ 074-435225  
  E-mail : rsunthorn_tce@hotmail.com  
     

 


ค้นหาสินค้าโดยป้อนรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ เช่น รุ่น รายละเอียด
ของสินค้า

 

หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (เยื้องธนาคารอิสลาม สงขลา) Tel./Fax. 074-435225